wtorek, 22 listopada 2011

Spiralki, spirale, spiralne sss.../ Spiral, spiralsssss...."Warto też zwrócić uwagę na odniesienie spirali do tańca. Wiele rytualnych tańców, które miały znaczenie inicjacyjne albo też uzdrawiały czy też pobudzały energię wewnętrzną, przebiegały po linii spiralnej. Spirala była kształtem wywołującym u obserwatora stan ekstatyczny umożliwiający mu osiągnięcie odmiennego stanu świadomości, rozszerzenie pola postrzegania. Medytacja spirali zaprasza do podróży w głąb siebie, do odkrywania niewidzialnego świata energii wokół nas, czy wreszcie do przemiany wewnętrznej. Człowiek poprzez porzucenie własnego centrum, ego, wnika ruchem spiralnym do tego, co transcendentne."

*

"It's worth paying attention to how spiral can refer to dance. Many ritual dances, which have been important as initiations or had healing purpouses or were arousing internal energy, ran along the line of the spiral. The spiral is a shape causing in the observer particular state of mind that allows him to reach ecstatic altered state of consciousness and expanding the field of perception. Meditation of Spiral invites you to journey deep into yourself, to explore the invisible world of energy around us and finally to inner transformation. A human being by abandoning his/her own center (ego) enters in a spiral movement into the transcendent"

Kreatywność Wsi Izerskich/ Creativity in Izerskie MountainsDwa miesiące. Pięć kobiet. Trzy wsie. Jedno szkolenie. Mnóstwo zabawy.

Myślicie, że ceramika jest nie dla Was? Że nie umielibyście nic sensownego ulepić z morkej i bezkształtnej gliny?

Spojrzcie jakie cuda wykonało pięć kobiet w zaledwie dwa miesiące!

Warsztaty w Galerii Kozia Szyja co sobotę o 11.00. ZAPRASZAMY!

(Szkolenie, którego efekty są prezentowane powyżej, zostało zrealizowane w ramach projektu "Rzemieślnicze tradycje Starej Kamienicy" przez Fundację Optimo. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską)
*

Two months. Five women. Three villages. One training. Lots of fun.

Have you ever been thinking that ceramic in probably not your thing? That you could not create anything pretty out of gray humid mass of clay?

You might have been mistaken.

Look at what few marvelous women have created in only two months of workshops!

Wanna try? Ceramic workshops every Saturday at 11.00 at Galeria Kozia Szyja.

EVERYBODY IS WELCOME!

(Training mentioned above was put across by Optimo Foundation and partly sponsored by EU)