wtorek, 22 listopada 2011

Spiralki, spirale, spiralne sss.../ Spiral, spiralsssss...."Warto też zwrócić uwagę na odniesienie spirali do tańca. Wiele rytualnych tańców, które miały znaczenie inicjacyjne albo też uzdrawiały czy też pobudzały energię wewnętrzną, przebiegały po linii spiralnej. Spirala była kształtem wywołującym u obserwatora stan ekstatyczny umożliwiający mu osiągnięcie odmiennego stanu świadomości, rozszerzenie pola postrzegania. Medytacja spirali zaprasza do podróży w głąb siebie, do odkrywania niewidzialnego świata energii wokół nas, czy wreszcie do przemiany wewnętrznej. Człowiek poprzez porzucenie własnego centrum, ego, wnika ruchem spiralnym do tego, co transcendentne."

*

"It's worth paying attention to how spiral can refer to dance. Many ritual dances, which have been important as initiations or had healing purpouses or were arousing internal energy, ran along the line of the spiral. The spiral is a shape causing in the observer particular state of mind that allows him to reach ecstatic altered state of consciousness and expanding the field of perception. Meditation of Spiral invites you to journey deep into yourself, to explore the invisible world of energy around us and finally to inner transformation. A human being by abandoning his/her own center (ego) enters in a spiral movement into the transcendent"

1 komentarz:

  1. BlueHost is one of the best hosting provider with plans for all of your hosting needs.

    OdpowiedzUsuń