wtorek, 22 listopada 2011

Spiralki, spirale, spiralne sss.../ Spiral, spiralsssss...."Warto też zwrócić uwagę na odniesienie spirali do tańca. Wiele rytualnych tańców, które miały znaczenie inicjacyjne albo też uzdrawiały czy też pobudzały energię wewnętrzną, przebiegały po linii spiralnej. Spirala była kształtem wywołującym u obserwatora stan ekstatyczny umożliwiający mu osiągnięcie odmiennego stanu świadomości, rozszerzenie pola postrzegania. Medytacja spirali zaprasza do podróży w głąb siebie, do odkrywania niewidzialnego świata energii wokół nas, czy wreszcie do przemiany wewnętrznej. Człowiek poprzez porzucenie własnego centrum, ego, wnika ruchem spiralnym do tego, co transcendentne."

*

"It's worth paying attention to how spiral can refer to dance. Many ritual dances, which have been important as initiations or had healing purpouses or were arousing internal energy, ran along the line of the spiral. The spiral is a shape causing in the observer particular state of mind that allows him to reach ecstatic altered state of consciousness and expanding the field of perception. Meditation of Spiral invites you to journey deep into yourself, to explore the invisible world of energy around us and finally to inner transformation. A human being by abandoning his/her own center (ego) enters in a spiral movement into the transcendent"

Kreatywność Wsi Izerskich/ Creativity in Izerskie MountainsDwa miesiące. Pięć kobiet. Trzy wsie. Jedno szkolenie. Mnóstwo zabawy.

Myślicie, że ceramika jest nie dla Was? Że nie umielibyście nic sensownego ulepić z morkej i bezkształtnej gliny?

Spojrzcie jakie cuda wykonało pięć kobiet w zaledwie dwa miesiące!

Warsztaty w Galerii Kozia Szyja co sobotę o 11.00. ZAPRASZAMY!

(Szkolenie, którego efekty są prezentowane powyżej, zostało zrealizowane w ramach projektu "Rzemieślnicze tradycje Starej Kamienicy" przez Fundację Optimo. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską)
*

Two months. Five women. Three villages. One training. Lots of fun.

Have you ever been thinking that ceramic in probably not your thing? That you could not create anything pretty out of gray humid mass of clay?

You might have been mistaken.

Look at what few marvelous women have created in only two months of workshops!

Wanna try? Ceramic workshops every Saturday at 11.00 at Galeria Kozia Szyja.

EVERYBODY IS WELCOME!

(Training mentioned above was put across by Optimo Foundation and partly sponsored by EU)

niedziela, 20 listopada 2011

Uroczyste i bynajmniej nieoficjalne, choć huczne, otwarcie wirtualnej Galerii Kozia Szyja! / Ceremonial, but not exactly official, although very joyful inauguration of virtual version of Goat's Neck Gallery

Szanowne Panie, Panowie, Dzikie Zwierzęta, Drzewa, Porosty i inne Cuda Natury (nie zapominając o Kozach)!

Dziś inaugurujemy internetowe życie Galerii Kozia Szyja.

Będziemy dzielić się tym, co mamy najlepsze.

Będziemy pokazywać to, co tworzymy.

Będziemy zapraszać, byście Pewnego Dnia odwiedzili naszą rzeczywistą, ukrytą w lesie Galerię, ulepili sobie własny gliniany Kubek, napili się Kawy z mlekiem i pysznym widokiem na wzgórza i pagórki, pobawili się z Psami (ewentualnie z Kotami, bądź w przypadku braku przeciwskazań, z Kozą) i może na koniec wizyty zabrali ze sobą do domu samotny malowany kafelek lub ślimaczną rzeźbę, która zagubiła się we włanych zwojach.

Koniec końców, do dzieła:

Oto Galerię Kozia Szyja w wersji zblogowanej uważam za otwartą!

(bere)

*

Ladies, Gentelmen, Wild Animals, Trees, Lichens and other Marvels of Nature (let's not forget about Goats)!

Today we are initiating virtual life of Goat's Neck Gallery.

We gonna present the best we have.

We gonna show you what we create.

We are going to invite you to visit the Real Gallery, One of Those Days, gallery hidden in the Woods, where you can make your own ceramic Mug, have a Coffe with Milk and with a delicious View for hills and mountains, play with the Dogs (Cats optionally, Goat on special request), and maybe evantually take home some lonely hand-painted tile or snaily sculpture little lost in her curls.

Back to the point:

I announce Goat's Neck Gallery blog OPEN!

(bere)